Vývojové centrum zabezpečovacích systémů

V současné době byla poskytnuta dotace z Evropských fondů rozvoje na vybudování vývojového centra zabezpečovacích systémů. Tento projekt si Vám dovolujeme nyní představit. Číslo projektu: 4.2 PT03/639


Inovace cylindrického zámku IL300

Projekt Naší společnosti řeší zásadní inovaci montáže zámkových vložek její automatizací s podstatným navýšením produkce na jednotku času. Projekt se dále zabývá novým systémem hlav a nožů klíčů pro použití na všechny typy plochých klíčů, jehož podstata je oddělení samostatné výroby plastových hlav a samostatné výroby nožů klíčů. Firma ŽAC, s. r. o. doposud nakupuje klíče od italské firmy SILKA s nastříknutými hlavami klíčů, což představuje komplikovaný postup a značně navyšuje provozní náklady.

Strategie budoucího vývoje společnosti je dlouhodobě směřována do oblasti přesné strojírenské výroby s hlavním zaměřením na vývoj a výrobu mechanického a elektromechanického zajišťování objektů. Vzhledem k vzrůstající kriminalitě nabývá otázka zajištění bezpečnosti objektů stále větší význam. Tak jak pokračuje vývoj bezpečnosti zámků, tak se přizpůsobuje i vývoj jejich překonávání. V mechanických zámkových systémech je vývoj na samém vrcholu a překonávání nedestruktivními metodami také. Většina zámkových vložek je zařazena do bezpečnostních tříd, kde míra překonání (odemčení) je limitována pouze časem a použitými nástroji.

1. bezpečnostní třída – cylindrická vložka se základní ochranou.
2. bezpečnostní třída – cylindrická vložka s dostatečnou ochranou; střední ochrana – společné prostory v domě, branky, vnitřní dveře domů, možnost sjednocení na jeden klíč, jednostranné i oboustranné.
3. bezpečnostní třída – cylindrická vložka s vysokou ochranou; vysoká ochrana, s chráněným klíčem, uznávané pojišťovnami, jednostranné, oboustranné, knoflíkové, možnost implantace prostupové spojky (při zabouchnutí s klíči v zámku lze z druhé strany zasunout další klíč).
4. bezpečnostní třída – cylindrická vložka s velmi vysokou ochranou; maximální ochrana majetku, s chráněným klíčem, uznávané pojišťovnami, jednostranné, oboustranné, knoflíkové, možnost implantace prostupové spojky (při zabouchnutí s klíči v zámku lze z druhé strany zasunout další klíč).

Cylindrický zámek IL 300 splňuje podmínky 4. bezpečnostní třídy. Inovace technologie výroby zámkové vložky spočívá v automatizaci montáží vložek dvacetinásobným zkrácením výrobního času. Spočívá v náhradě dosavadního dodavatelského dovozového nastříkávání plastových hlav klíčů na kovový polotovar nože klíče včetně kovové hlavy, oddělením výroby nožů klíčů a plastových hlav, použitím licencované technologie odstříkávání samostatných plastových hlav (bez vnitřního kovového nože klíče). Inovace výrobků – klíče představující oddělení hlavy od nože klíče spočívá v možnosti kompletace klíče nacvaknutím hlav různých barev na nůž klíče, což je významné při vytváření systémů generálního klíče a jeho možného dalšího větvení.

Prvním přínosem projektu je zásadní zjednodušení a zrychlení montáže zámkových vložek. Oproti současnému způsob ruční montáže vložek pomocí přípravků trvajícím 20 min na jednu vložku dojde automatizací tohoto procesu ke zkrácení doby na 1 min. Druhým přínosem projektu je variabilita hlav klíčů, možnost měnění libovolných hlav, různá loga výrobců bez složitého měnění forem. Úspora materiálu. Univerzální použití pro již firmou vyráběné klíčové profily. Možnost dodávat hlavy konkurenčním firmám. Jedná se o špičkovou technologii v oboru, přiměřenou předloženému projektu, která je chráněná průmyslovým vzorem. Veškeré know how je v principu oddělení kovové části klíče od plastové s možností výměn hlav dodavatelem i zákazníkem. Oddělením obou postupů se umožní samostatně vyrábět nůž klíče a plastovou hlavu. Rozbíjí se tím monopol velkých výrobců klíčů. Jedním z výrazných přínosů je též možnost převzetí výroby náhradních klíčů k mechanickým zámkům již zavedeným.

Naše společnost, tímto zavádí na trh technologii výměnných hlav, která je jedinečná a dává možnost zákazníkům výběru barev a vlastních log na klíčích. Inovace představuje zcela nový přístup k výrobě klíčové techniky, a to v základním principu.