Zavedení výroby nových bezpečnostních zámků

V současné době byla poskytnuta dotace z Evropských fondů rozvoje na výrobu nových zámkových vložek. Tento projekt si Vám dovolujeme nyní představit. Číslo projektu: 4.1 IN03/124

iLoock 300
Představujeme Vám zcela nové zámkové vložky.. Zámkové vložky budou disponovat inovovanými užitnými vlastnostmi a nejmodernějšími technickými parametry. První druh zámkových vložek bude odolný proti běžným metodám překonávání zámků. Bude se jednat o zcela novou konstrukci, která bude vysoce odolná vůči tzv. bumpingové metodě a vyhmatávání pomocí planžet. Vložka bude splňovat vysoký stupeň bezpečnosti. Tato zámková vložka bude zároveň vyráběna technologickým způsobem, kdy dojde k eliminaci chyb vzniklých při výrobě dílů odděleně od sebe. Technologie výroby zámkových vložek bude realizována na CNC strojích a bude při ní použito metody svrtávání tak, aby se dosáhlo velmi přesných dělících rovin v zámkové vložce. Díly těla a vnitřního tělesa zámkové vložky se budou obrábět současně a tím vnikne téměř absolutní přesnost dělících rovin, která je pro maximální bezpečnost zcela nezbytná. Projekt kombinuje výsledky vlastního výzkumu, vývoje a transferu technologie, je svým charakterem a svými výstupy šetrný k životnímu prostředí a respektuje zásady rovných příležitostí.