---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost ŽAC, s.r.o je primárně zaměřena na drobnou zakázkovou výrobu. Při vyřizování objednávek je kladen důraz na osobní jednání se zákazníkem, dodžování dodacích termínů a vysokou kvalitu výroby. Díky tomuto přístupu má firma mnoho stálých a spokojených odběratelů. Této skutečnosti si všichni zaměstnanci a majitelé firmy váží.

V současné době má firma 22 zaměstnanců, zařízení provozovny je velmi moderní, stáří zařízení nepřesahuje 5 let.

Historie společnosti


Historie firmy Začátky firmy ŽAC s.r.o. sahají do roku 1990, kdy společníci Ondřej ŽAC a Jan Merxbauer začali podnikat jako fyzické osoby v oboru zámečnické práce, strojní obrábění, údržba strojů a zařízení.

Prvními výrobky byly zakladače k šicím strojům pro firmu Minerva Boskovice a výroba plexisklových doplňků pro automobily. V roce 1994 byla zahájena výroba náhradních dílů pro tramvajové vozy. Vzhledem k objemu a důležitosti zakázky byla založena firma ŽAC s.r.o. Firma postupně nakoupila nové zařízení – stroje pro CNC obrábění a tím dosáhla vysoké kvality výroby.

Na základě zvyšujících se požadavků na kvalitu výroby firma v roce 2000 zavedla systém řízení jakosti ISO 9001:2008.


  

V roce 2003 byl získán nový významný zákazník se kterým byl uzavřen dlouhodobý kontrakt na výrobu zámkových vložek pro mechanické zabezpečení automobilů. Následně byly zahájeny vývojové práce na vlastních výrobcích - elektromotorický zámek, blokovací servopohonů pro aplikace v zámkových systémech