Home Home

CNC FRÉZOVÁNÍ

CNC frézováním se rozumí třískové obrábění za pomoci počítačem řízeného frézovacího centra. Rozdílem od CNC soustružení je ten, že materiál či polotovar je zafixován na místě a obrobení výrobků provádí nástroj, tedy fréza. Základní frézovací centra obrábějí ve třech osách, pro zrychlení výrobního procesu či pro obrobení složitějších výrobků jsou zde však centra víceosá, které samozřejmě také naleznete v našem strojovém parku.

Dle požadovaných parametrů finálního obrobku programátor ze všeho nejdříve vytvoří program, obsluha jej přenese do integrovaného počítače jednotlivého stroje a na základě instrukcí z programu poté počítač celý obráběcí proces automaticky řídí. Úkolem obsluhy jednotlivého frézovacího centra je rovněž zajištění správného materiálu a jeho doplňování pro požadované množství výsledného obrobku, kontrola chodu stroje, kontrola opotřebení nástrojů a s tím spojená průběžná kontrola parametrů obrobku.

Aktuálně náš strojový park čítá 6 CNC frézovacích center. Vzhledem k rozmanitosti a rozdílným možnostem strojů nabízíme následující modely pro CNC frézování.

CNC FRÉZOVÁNÍ

STROJOVÝ PARK PRO CNC FRÉZOVÁNÍ

3-OSÉ

OKK PG8

OKK PG8

Pojezd X (mm) 400
Pojezd Y (mm) 400
Pojezd Z (mm) 550
Hmotnost obrobku (kg) 200
Počet strojů 1

4-OSÉ

HURCO VM10i

HURCO VM10i

Pojezd X (mm) 650
Pojezd Y (mm) 355
Pojezd Z (mm) 500
Osa C
Hmotnost obrobku (kg) 600
Počet strojů 2

5-OSÉ

HURCO VM10Ui

HURCO VM10Ui

Pojezd X (mm) 65
Pojezd Y (mm) 350
Pojezd Z (mm) 400
Osa C
Osa A
Hmotnost obrobku (kg) 100
Počet strojů 1
HURCO VMX42i

HURCO VMX42i

Pojezd X (mm) 78
Pojezd Y (mm) 400
Pojezd Z (mm) 700
Osa C
Osa A
Hmotnost obrobku (kg) 1360/100
Počet strojů 1
HURCO VMX60 SRTi

HURCO VMX60 SRTi

Pojezd X (mm) 1550
Pojezd Y (mm) 660
Pojezd Z (mm) 600
Osa C
Osa A
Hmotnost obrobku (kg) 1360/500
Počet strojů 1