Home Home

BROUŠENÍ, LEŠTĚNÍ

Dodatečná úprava kovového povrchu je velmi často požadovanou službou od našich zákazníků. Ať už se jedná o mechanické hledisko, kdy dodatečnou povrchovou úpravou lze získat prospěšnější vlastnosti u různých druhů materiálu, případně hledisko estetické, při kterém součástka slouží jako tzv. pohledová – viditelná pro koncového zákazníka či spotřebitele. V rámci vlastních kapacit nabízíme úpravy typu broušení a leštění. Další možnosti úprav povrchu následně řešíme externě — více zde.

Broušením dosahujeme požadovanou jakost drsnosti finálních ploch na obrobku. Poskytujeme broušení povrchu na plocho využitím nástrojářských brusek anebo za pomoci rovinné magnetické brusky, jejímž nasazením získáme vysokou přesnost. Pro zachování požadované drsnosti prochází díl v rámci výstupní kontroly i kontrolou speciálním drsnoměrem.

Pro dokonalý a vysoký lesk povrchu je nutno výrobek leštit na speciálních kotoučích za pomocí leštící pasty. Tento způsob je vhodné zvolit právě pro pohledové díly či například jako následující krok po jiné úpravě, konkrétně indukčním kalení, kterým získá díl mimo požadované vyšší povrchové tvrdosti i značně nevzhlednou podobu.

BROUŠENÍ SOUČÁSTEK

MECHANICKÉ GRAVÍROVÁNÍ

Pro dohledatelnost či identifikaci dílu můžete využít mechanického gravírování čísel a písmen do finálního výrobku. Účelem této úpravy je jednoznačné označení dílu kupříkladu pro pozdější montáž, nejčastěji číslem daného obrobku převzatým z výkresové dokumentace. Tím lze zajistit přehlednost a udržet organizovanost v rámci Vaší či externě využívané montážní dílny, a taktéž se předejde častým omylům spojeným s nesprávným skladováním.

Rovněž se nabízí varianta gravírování jedinečného čísla, například ve tvaru — pořadové číslo/číslo výrobní série. Naši nejnáročnější odběratelé, vyžadující stoprocentní výstupní kontrolu, využívají možnost jedinečného čísla na komponentu, ke kterému se jednoznačně naváže měrový protokol, ať už ze standardní výstupní kontroly či ze souřadnicového měřícího centra.

Na díly malých a středních rozměrů využíváme mikroúderový značící stroj Technomark Multi4 120, zajišťující perfektní přesnost rytých symbolů. Díly nesplňující vstupní parametry základní desky stroje označujeme rovnou při výrobě na CNC frézovacím centru.

GRAVÍROVÁNÍ

3D MĚŘENÍ

Měření výrobku za pomoci souřadnicového měřícího stroje je jednou z nejlepších technik pro dosažení perfektní přesnosti výstupní kontroly. V dnešní době stále se zvyšujících požadavků na kvalitu, životnost a výstupní tolerance dílu je tato technika naprostou nezbytností. Měření provádí programátor ve specializovaném softwaru poskytující značnou rozmanitost v nastavení požadovaných hodnot. V rámci spuštěného programu centrum dokáže souběžně změřit i velmi složitě řešené díly ve třech navzájem kolmých osách, značně urychleným procesem lze tedy změřit délku, plochu i prostor.

Z každého měření vzniká měrový protokol, který může sloužit jako podklad pro standardní výstupní kontrolu. V případě nadstandardní stoprocentní kontroly je každý takto vytvořený protokol přiřazen k dílu, ideálně v kombinaci s jedinečným gravírovaným označením, kdy je měrový protokol i číselně propojen s konkrétním dílem.

Pro 3D měření jsme v naší provozovně vybaveni měřícím souřadnicovým strojem Mitutoyo CRYSTA–Apex 500 S.

3D MĚŘENÍ

MONTÁŽ

Jednou z nejčastěji využívaných dodatečných služeb, kterou poskytujeme v rámci vlastních kapacit v návaznosti na výrobní proces, je montáž komponent již do hotových sestav. Tuto službu zajišťují naši kvalifikovaní zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s řešením jakýchkoliv obtíží, jež mohou při montáži nastat. Vždy dbáme na individuální požadavky našeho zákazníka a jsme rovněž schopní vyrobit či zajistit speciální montážní nářadí nebo montážní přípravky.

U jednoduchých sestav skládajících se ze dvou či tří dílů je přínosem zejména stoprocentní zajištění kompatibility komponent, s čímž mohou být spojeny i jednodušší přepravní podmínky pro díly jako celek. Často využívaným způsobem je zaslání protikusů k vyráběným částem, čímž odběratel může velmi výrazně snížit nezbytnost své vlastní vstupní kontroly.

Ve výrobním areálu jsme zřídili specializované montážní pracoviště na velmi složité bezpečnostní zámkové vložky, jak elektronického, tak mechanického typu. V tomto odvětví disponujeme velmi zkušenými pracovníky s dlouholetou praxí, tudíž montáže jsou pro nás omezeny pouze velikostí našich prostor, nikoliv však složitostí dodávaných sestav.

MONTÁŽ