Home Home

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zadání Vaší zakázky je pro nás velmi důležité, proto se neustále snažíme veškeré interní procesy společně se službami, jež jsou na ně navázané, nastavit maximálně vhodně a efektivně. Vycházíme tak vstříc různorodým požadavkům a potřebám našich odběratelů sestávajících z malých či začínajících společností až po zavedené mezinárodní značky. Uvažujete-li v jakémkoliv ohledu revolučně způsobem, který není níže zmíněn, či máte-li jiný speciální požadavek, obraťte se s tím na nás pro nalezení řešení vyhovující oběma stranám.

Výkresová dokumentace

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

V momentě navázání spolupráce následně operujeme s Vámi poskytnutou výkresovou dokumentací, s níž zacházíme v souladu s normou ISO 9001.

Nacházíte-li se v procesu vývoje svého dílu/produktu, můžeme se na průběhu podílet zajištěním návrhu výkresové dokumentace dle poskytnutých podkladů, či na základě již vyhotoveného náčrtku jeho převedením do elektronické podoby. Stejným způsobem bychom postupovali i v případě již vyhotoveného dílu, ke kterému Vám dokumentace chybí, zde však záleží na složitosti konkrétního dílu.

Cenové podmínky vyhotovení výkresové dokumentace se vždy odvíjejí v závislosti na navazující spolupráci u daných projektů.

Standardně, po dokončení výrobního procesu, výkresovou dokumentaci zakládáme do interního archivu, v případě opakované objednávky, která nedoznala změn, tudíž není nutné výkres dodávat znovu. Nepřejete-li si z jakýchkoliv důvodů uchovávat výkresovou dokumentaci, prosíme o sdělení této informace.

Pro výkresovou dokumentaci jako programové řešení využíváme CAD systém SOLIDWORKS vyvinutý společností SolidWorks Corporation, dceřinou společností Dassault Systèmes SolidWorks.

Zajištění materiálu

ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU

Pro vaše zakázky dokážeme zajistit veškeré druhy kovového i plastového materiálu dostupného na územi České republiky. Výhodu v tomto směru tvoří nadstandardní dlouholeté vztahy s dodavateli materiálu, díky čemuž lze pro nás v konkrétních případech vyjednat výhodnější podmínky.

Samozřejmostí je i zpracování materiálu poskytnutého přímo zákazníkem, který umíme upravit na požadovanou délku, vše se při této variantě odvíjí od společné domluvy.

Spolupracujeme též se slévárnou, kdy v případě dílů s atypickými rozměry zajistíme odlévání polotovarů, čímž lze v určitých případech snížit náklady na materiálové vstupy. Na vyžádání poskytujeme ke všem materiálům osvědčení o jakosti.

Povrchová úprava

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Požadovanou úpravu povrchu zajišťujeme formou vlastního vyhotovení či externím způsobem u subdodavatele. V rámci vlastního vybavení konkrétně poskytujeme následující — broušení, leštění, mechanické gravírování.

Povrchové úpravy, pro které nejsme vybaveni obstaráváme u našich ověřených kooperantů. Nejčastěji je řeč o úpravách povrchu typu elox, tvrdý elox, zinek v různých barvách a indukční kalení. Dále se jedná o chromátování, niklování, černění a nitridaci.

Vzhledem k externímu řešení tohoto výčtu povrchových úprav, může se tato skutečnost promítnout do výše zmíněné doby dodání.

Balení a doprava

BALENÍ A DOPRAVA

V závislosti na konkrétních parametrech výrobku volíme co nejvhodnější obalové materiály. Pro díly, které je nutné při přepravě chránit, standardně využíváme pěnových proložek. Na vyžádání balíme i po jednotlivých kusech, rovněž vakuové balení či jiné zajištění výrobku dle vašich požadavků se odvíjí od společné dohody.

V rámci dopravy využíváme běžné dopravní společnosti, jak pro přepravu balíkovou, tak přepravu paletovou, přičemž způsob dopravy může být individuální pro různé druhy zakázek.

VARIANTA 1 — objednání přepravy u Vaší dopravní společnosti, kdy Vám dopředu sdělíme váhu a rozměry zásilky, následně bude připravena a předána přepravci

VARIANTA 2 — možnost využití našeho podnikového řidiče, jehož kapacita vozidla činí 3 paletové jednotky, který, v závislosti na objemu či váze dodávky, může být cenově výhodný

VARIANTA 3 — osobní odběr na naší provozovně ve Velkých Přílepech, který je k dispozici od brzkých ranních hodin do pozdních odpoledních

Výrobní možnosti

VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Společnost se primárně zaměřuje na výrobu formou opakovaných zakázek, v případě potřeby lze přejít do režimu výroby sériové. V rámci spolupráce při vývoji můžeme zajistit rovněž i výrobu vzorkových kusů například pro jejich využití při prototypování.

V závislosti na volné kapacitě strojů a zaměstnanců, a též na složitosti a parametrech výsledného dílu, je možná domluva i kusové výroby. O samotnou výrobu se stará stabilní kolektiv zkušených pracovníků pracující ve třísměnném provozu.

Vždy se snažíme plnit dodací lhůty tak, aby zboží pro našeho zákazníka bylo připraveno včas dle jeho potřeb a v požadované kvalitě. Standardní doba dodání od okamžiku přijetí objednávky trvá 3-4 týdny, může se však lišit na základě objemu zakázky, požadované povrchové úpravě či montáži. V případě flexibilnější doby dodání nabízíme možnost zřízení konsignačního skladu v případě, že se zavážete celkové vyrobené množství do jednoho roku kompletně odebrat.

Cenová politika

CENOVÁ POLITIKA

Stanovení ceny začíná předáním poptávky s požadovanými výstupy. V rámci tohoto zadání poté zjišťujeme a porovnáváme ceny jednotlivých vstupů, a na základě ekonomicky nejvýhodnějšího řešení následně tvoříme finální cenu zakázky a odesíláme cenovou nabídku. Nejvýrazněji cenu kusu samozřejmě ovlivňuje kvantita zakázky.

Při celoroční objednávce či velkoobjemové výrobě jsme otevření k jednání o poskytnutí cenového zvýhodnění na celou zakázku.

Při vzorkové či expresní výrobě je možné stanovit cenu až po uskutečnění samotné výroby.

Platební vztah provádíme pomocí vydaných faktur po dodání dílů, jejichž splatnost je obvykle 14-30 dnů.